ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (เงินงบประมาณ)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.62 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 775.23 KB
 รายการครุภัณฑ์แผนกบริหารธุรกิจ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.49 KB
 รายการครุภัณฑ์แผนกพืชศาสตร์ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.94 KB
รายการครุภัณฑ์แผนกพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.48 KB
รายการครุภัณฑ์แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.53 KB
รายการครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.97 KB