ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.64 MB
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ปี 2563 -2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ปี 2562 -2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB