แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

แผนปฎิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙


แผนปฎิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB