ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

แผนปฎิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙


แผนปฎิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB