ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2562
บรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.19 MB
ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2561
บรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB