ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
25611107-356-2561แต่งตั้งครูทึ่ปรึกษา2561 แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.71 KB 185835
25611107-355-2561คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาของรับรางวัลพระราชทาน61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 185821
25611029-353-2561เวรอบรมหน้าเสาธงเดือนพฤศจิกายน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 996.18 KB 185823
25611029-352-2561กรรมการวางแผนและพิจารณาการค้าและบริการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.32 KB 185822
25611026-351-2561กรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.64 KB 185822
25611025-350-2561เวรยามเดือนพฤศจิกายน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 185818
25611024-349-2561แต่งตั้งคณะกรรมการชีววิถี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.7 KB 185829
25611014-305-2561กรรมการดำเนินการสอบปลายภาค1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 185828
25611009-336-2561แต่งตั้งครูที่ปรึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 185838
25611008-334-2561เวรอบรมหน้าเสาธงเดือนตุลาคม61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 848.35 KB 185825
25611001-326-2561แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474 KB 185821
25610928-324-2561จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.43 KB 185820
25610928-323-2561การจ้างพนักงานจ้างเหมา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.38 KB 185823
25610928-322-2561การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.02 KB 185826
25610921-316-2561 กรรมกลั้นกรองพนง.ราชการครั้งที่2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.22 KB 185824
25610921-315-2561กรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.87 KB 185821
25610921-314-2561เวรยาม ตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 185825
25610910-302-2561กรรมการจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 185827
25610907-298-2561กรรมการกลั่นกรองเงินเดือนคร้ังที่2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.4 KB 185823
25610907-297-2561กรรมประเมินประสิทธิภาพพนง.ราชการครั้งที่2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.86 KB 185823
25610907-296-2561กรรมการประเมินข้าราชการคร้ังที่2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.61 KB 185824
25610906-291-2561ตั้งตั้งกคณะกรรมการรับจ่ายพัสดุ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.63 KB 185826
25610904-290-2561แต่งตั้งกรรมตกแต่งสถานที่ประชุมสัมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 185824
25610831-282-2561 กรรมการตกแต่งสถานที่ประชุมสัมมนา สอศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 185824
25610830-280-2561 เวรหน้าเสาธงเดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1003.29 KB 185826
25610828-273-2561 เวรยามเดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 185827
25610824-272-2561 กรรมการศึกษาดูงานให้แก่รัฐเซเซล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.67 KB 185826
25610823-271-2561 กรรมการจัดโครงการเตรียมความภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 185829
25610820-266-2561โครงการฝึกอบรม แอฟ ECSOVE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 185830
25610816-262-2561 กรรมการครูที่ปรึกษาบ่มเพาะ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 185823
25610815-261-2561 กรรมการมุทิตาจิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 185826
25610815-260-2561 กรรมการวันสถาปนาและอัญเชิญพระพิรุร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 185826
25610814-257-2561 รักษาราชการแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.87 KB 185822
25610803-246-2561 กรรมการตกแต่งสถานที่รับปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 914.25 KB 185822
25610803-243-2561 กรรมการจัด eng camp Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 185826
25610731-241-2561 กรรมการ PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 185832
25610726-240-2561กรรมการนิเทศการสอนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.53 KB 185825
25610725-238-2561 เวรยามเดือนสิงหาคม2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 185823
25610724-235-2561 แต่งตั้งเวรหน้าเสาธงเดือนสิงหาคม2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 185824
25610723-234-2561 กรรมการกลั่นกรองเงินเดือนเกษียณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.38 KB 185821
25610720-232-2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.66 KB 185824
25610720-231-2561 แต่งตั้งกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างเกษียณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.93 KB 185823
25610326-080-2561 แต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 185824
25610322-078-2561 แต่งตั้งการเข้าใช้งานระบบ KTD Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.07 KB 185829
25610320-077-2561 แต่งตั้งมอบหมายวิชาสอนเกษตรกรรุ่นใหม่2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 185830
25610320-076-2561 แต่งตั้งมอบหมายวิชาภาคฤดูร้อน2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1006.15 KB 185824
25610320-075-2561 แต่งตั้งกรรมการประเมิน พนง.ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.42 KB 185823
25610320-074-2561 แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองพนักงานราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.92 KB 185823
25610320-071-2561 แต่งตั้ง เวรเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 185822
25610310-061-2561แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 484.95 KB 185820
25610306-055-2561 แต่งตั้งกรรมการปัจฉิมนิเทศใบประกาศ จบปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 185823
25610305-052-2561 แต่งตั้งจัดทำตารางสอน 1 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 185820
25610227-047-2561 แต่งตั้งเวร มีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 185819
25610219-036-2561 แต่งตั้งกรรมการาประเมินสมถรรนะวิชาชีพ 2 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 185821
25610216-035-2561 แต่งตั้งกรรมสอบปลายภาค ภาคเรียน 22560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 185820
25610213-034-2561 แต่งตั้งกรรมการคัดกรองตรวจสอง ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 185817
25610201-031-2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.18 KB 185827
25610201-030-2561 แต่งตั้งพนักงานจ้างเหมา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.84 KB 185817
25610131-029-2561 แต่งตั้งเวร เดือนกุมภาพันธ์2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.82 MB 185818
25610129-027-2561 แต่งตั้งกรรมการองค์พระพิรุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 185825
25610119-019-2561แต่งตั้งพัสดุชั่้วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.4 KB 185818
25610117-018-2561 แต่งตั้งจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูจ้างสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.71 KB 185821
25610110-012-2561 แต่งตั้งพัสดุชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.13 KB 185816
25610110-010-2561 แต่งตั้งกรรมการเกษตรกรุ่นใหม่ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 185821
25610108-008-2561 แต่งตั้งกรรมการ fixit 185831
25610108-007-2561 แต่งตั้งคณะกรรการนิเทศการสอนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 501.38 KB 185822
25610103-003-2561 การจ้างพนักงานจ้างเหมาและบริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.02 KB 185813
25610103-002-2561 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เจาหน้าที่งานเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.65 KB 185812
25613005-147-2561 การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มิ.ย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 185816
25613005-145-2561 มอบหมายหน้าที่ครูและบุคลารทางการศึษา อบรมคุณธรรม จริยธรรม เดือน มิ.ย.61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 972.58 KB 185820
25613005-144-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 185818
25612906-193-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 185824
25612604-112-2561 เรื่อง ารจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พ.ค. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 185819
25612603-082-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.14 KB 185816
25612603-081-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.29 KB 185817
25612506-185-2561 มอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.03 KB 185829
25612506-184-2561 การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่่ราชการ เดือน ก.ค. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 185815
25612006-183-2561 แต่งตั้งคนทำงานจัดทำรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.13 KB 185817
25611905-137-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำหอพัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.72 KB 185820
25611806-179-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 185821
25611806-176-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกิบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 185820
25611704-102-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินให้ข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.44 KB 185835
25611206-170-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคและสร้างฐานประดิษฐ์พระพิรุณทรงนาค ประจำสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 796.65 KB 185819
25611107-131-2561 มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 185834
25611007-210-2561 ผู้ขอกู้เงิน กยศ. ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.19 KB 185818
25610904-098-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินให้ข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.33 KB 185832
25610904-097-2561 เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินห้ข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 480.99 KB 185818
25610806-163-2561 แต่งตั้งบคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึษาและจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 185822
25610806-162-2561 มอบหมายรายวิชาสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 185829
25610806-161-2561 แต่งตั้งครูที่ปรึษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพ่ิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.4 KB 185823
25610805-129-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 185817
25610805-128-2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 185829
25610504-094-2561 เรื่อง ให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชาฝึกอาชีพของนักเรียน นักสึกษาในสถานประกอบการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 915.07 KB 185824
25610407-203-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 774.53 KB 185816
25610407-202-2561 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.37 KB 185817
25610407-197-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ม่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.94 KB 185820
25610407-196-2561 แต่งตั้งคณะกรรมารดำเนินงานารจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 185826
25610404-090-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรบางไทรสืบทอดวัฒนาธรรมไทย สานสายใยสัมพันธ์พี่น้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 185834
25610207-194-2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 185821
25610103-001-2561 มอบหมายหน้าที่ปี2560เพิ่มเติม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.74 MB 185835
คู่มืองานทะเบียน ศธ.02 185873
คู่มือการบริหารจัดการและการให้บริการ ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน สังกัด สอศ. 185824
คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรศูนย์กำลังคนอำชีวศึกษาสำหรับlสถานประกอบการ บน smartphone Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 185870
คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรศูนย์กำลังคนอำชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาบน smartphone Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 185871
คู่มือกำรใช้งำนระบบสำหรับนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 185873
คู่มือกำรใช้งำนระบบสำหรับสถานประกอบการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 185879
คู่มือกำรใช้งำนระบบสำหรับสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 185881