สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 660661
Page Views 771369
ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องใน (วันครู 16 มกราคม 2561)
( จำนวน 5 รูป / ดู 5 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 9 รูป / ดู 2 ครั้ง )
นักเรียนและคุณครูของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเข้าร่วมงานบำเพ็ญพระราขกุศลเลี้ยงภัต
( จำนวน 3 รูป / ดู 3 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไชยภูมิ (ไชยภูมิวิทยาคาร) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ปิดประชุมและคณะกรรมการเก่าส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการรุ่นใหม่
( จำนวน 24 รูป / ดู 37 ครั้ง )
โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาทวิภาคีไทย-มาเลเซีย
( จำนวน 3 รูป / ดู 21 ครั้ง )
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
( จำนวน 37 รูป / ดู 45 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 6 รูป / ดู 22 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคุ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 7 รูป / ดู 23 ครั้ง )
คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญฯ เข้าตรวจประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
( จำนวน 25 รูป / ดู 41 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 4 รูป / ดู 5 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 4 รูป / ดู 24 ครั้ง )