สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 05/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 809983
Page Views 953082
ภาพกิจกรรม

การเรียนการสอนเยี่ยมชมสถานที่จริงในการเกษตร ของ เกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
( จำนวน 9 รูป / ดู 31 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าเเละระบบนิเวศ ปตท. "ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป
( จำนวน 15 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ผู้อำนวยการ มอบรางวัลและกล่าวให้โอวาทกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2018
( จำนวน 5 รูป / ดู 33 ครั้ง )
กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดงาน Startup Thailand 2018 ระดับชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
( จำนวน 11 รูป / ดู 33 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง โดยคุณครู พูดคุย ให้คำแนะนำ พบปะกับนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 16 รูป / ดู 53 ครั้ง )
ธรรมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืนและพอเพียง ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 55 รูป / ดู 87 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 22 รูป / ดู 40 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน
( จำนวน 2 รูป / ดู 22 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย-มาเลเซีย
( จำนวน 20 รูป / ดู 37 ครั้ง )
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอนเยี่ยมชมสถานที่จริงในการเกษตร
( จำนวน 8 รูป / ดู 21 ครั้ง )
โครงการ Start Up Thailand 2018 ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน
( จำนวน 8 รูป / ดู 21 ครั้ง )
นิเทศเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 การเรียนการสอนและการทำงานของเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 17 ครั้ง )