สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 911035
Page Views 1070818
ภาพกิจกรรม

ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออก
( จำนวน 7 รูป / ดู 52 ครั้ง )
ร่วมพิธีทำบุญ ,ถวายพานพุ่มราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงค
( จำนวน 8 รูป / ดู 55 ครั้ง )
แห่เทียนพรรษา 2561
( จำนวน 17 รูป / ดู 86 ครั้ง )
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
( จำนวน 13 รูป / ดู 49 ครั้ง )
จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน น้อมถวาย รัชกาลที่ ๑๐
( จำนวน 14 รูป / ดู 41 ครั้ง )
ปลูกและขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้งและพันธุ์ไม้สีม่วงและไม้ตระกูลตะแบก
( จำนวน 10 รูป / ดู 62 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยบางไทร ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 9 รูป / ดู 28 ครั้ง )
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
( จำนวน 16 รูป / ดู 95 ครั้ง )
ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับภาค ภาคกลาง
( จำนวน 5 รูป / ดู 46 ครั้ง )
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง
( จำนวน 8 รูป / ดู 42 ครั้ง )
นิเทศนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี สาขาอาหารและโภชนาการ
( จำนวน 13 รูป / ดู 55 ครั้ง )
แสดงความยินดีเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
( จำนวน 9 รูป / ดู 37 ครั้ง )