ภาพกิจกรรม
จัดเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งข้าราชการครู วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุหงา
นายวรวุฒิ จันทร์สว่าง ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และมีครูผู้ช่วยมาปฏิบัติราชการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือนางพนิดา แจ้งสว่าง และนางสาวนิรมล พลแพงขวา จัดเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งข้าราชการครู วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุหงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ความผูกพันเก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจมีให้ตลอดกาล
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,08:50   อ่าน 195 ครั้ง