ภาพกิจกรรม
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ชื่อผลงาน ไข่น้ำแผ่นสำเร็จรูป ได้รับรางวัล Honor Award

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน ต้มยำเห็ดสำเร็จรูป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 (ได้เข้าร่วมประกวดต่อในระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต)

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน แหนมเห็ดนางฟ้าใบชะพลู ได้รับรางวัล Honor Award

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน ระบบควบคุมการให้น้ำและแสดงสถานะตามเวลาจริงผ่านแอปพลิเคชั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ได้เข้าร่วมประกวดต่อในระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต)

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,09:15   อ่าน 104 ครั้ง