ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,09:18   อ่าน 102 ครั้ง