ภาพกิจกรรม
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
พิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,15:09   อ่าน 449 ครั้ง