ภาพกิจกรรม
ปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ปิดประชุมและคณะกรรมการเก่าส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการรุ่นใหม่
เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 
ปิดประชุมและคณะกรรมการเก่าส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการรุ่นใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,15:17   อ่าน 250 ครั้ง