ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
แสดงความยินดีเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ผ่านการฝึกอรมรม ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 12 กรกฎาคม 2561 ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2561,14:44   อ่าน 51 ครั้ง