ภาพกิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2561,14:56   อ่าน 54 ครั้ง