ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
งานบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา และ ณ สองไร่ สโลว์ไลฟ์ ฟาร์มอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2561,15:00   อ่าน 121 ครั้ง