ภาพกิจกรรม
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาค
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาค
•ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นางสาวประภัสสร โนนมี 
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
•ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นางสาวกนกวรีย์ อุ่นแก้ว 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,13:46   อ่าน 1140 ครั้ง