ภาพกิจกรรม
Fix it center ประจำปี 2562
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2562 ให้บริการใน1.ด้านบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
2.ด้านสร้างอาชีพใหม่และอบรมต่อยอดอาชีพตามความต้องการของชุมชน 3.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน ออกให้บริการ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 25,26 พฤษภาคม 1,2,8,9 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,15:56   อ่าน 260 ครั้ง