สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873389
Page Views 1026918
ภาพกิจกรรม
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร เยี่ยมชมศูนย์ศิลป
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ทรงรับการถวายรายงานสรุปการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เพื่อฝึกอบรมงานศิลปาชีพให้แก่ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้ยากไร้ และผู้พิการให้มีอาชีพเสริม ด้วยการผลิตงานศิลปาชีพ มีผู้ชำนาญงานช่างแขนงต่าง ๆ มาฝึกสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมชมการฝึกศิลปาชีพแผนกต่าง ๆ อาทิ แผนกช่างบาติก แผนกช่างภาพกระจกสี แผนกช่างเป่าแก้ว แผนกช่างประติมากรรม แผนกช่างทอผ้าไหม แผนกช่างทอผ้าลายตีนจก รวมทั้ง นิทรรศการพร้อมการสาธิตแผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน แผนกช่างเคลือบดินเผา แผนกช่างศิลปประดิษฐ์ และแผนกช่างจักสานผักตบชวา ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปาชีพแต่ละสาขา เน้นหนักไปในภาคปฏิบัติ แบ่งงานศิลปาชีพเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การอนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณ โดยคงรูปแบบดั้งเดิมไว้ทุกประการ เช่น การทำหัวโขน การเย็บปักผ้ายก, การปรับปรุงดัดแปลงศิลปะไทยดั้งเดิมให้เป็นไปตามกาลสมัย เช่น เบญจรงค์ประยุกต์ เขียนภาพสีน้ำมันและอะคริลิก รวมทั้ง ศิลปะสมัยใหม่หรือศิลปะสากล
การที่ทรงนำสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรมาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในครั้งนี้ ด้วยทรงมีพระประสงค์เพื่อให้สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรได้เปิดโลกทัศน์ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรได้ต่อไปทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ได้จัดทำเครื่องว่างรับเสด็จ และนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการซักซ้อมก่อนเสิร์ฟจริง โต๊ะเสวยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อวันอังคาร ที 19 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2560,13:38   อ่าน 195 ครั้ง