สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 23/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 506025
Page Views 599220
ภาพกิจกรรม

โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)
( จำนวน 9 รูป / ดู 134 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 116 ครั้ง )
เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1/2559
( จำนวน 6 รูป / ดู 119 ครั้ง )
นักเรียนฝึกงานของเราได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร ของค่าย FYPC Camp
( จำนวน 9 รูป / ดู 193 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
( จำนวน 17 รูป / ดู 376 ครั้ง )
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2559
( จำนวน 46 รูป / ดู 627 ครั้ง )
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
( จำนวน 33 รูป / ดู 515 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมโครงการอบรมผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล
( จำนวน 11 รูป / ดู 184 ครั้ง )
ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 7
( จำนวน 5 รูป / ดู 172 ครั้ง )
วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" งดจับปลาฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมของกร
( จำนวน 18 รูป / ดู 429 ครั้ง )
วันเปิดเทอม ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 202 ครั้ง )
โครงการธรรมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุข อย่างยั่งยืน และพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 404 ครั้ง )