สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 05/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 810019
Page Views 953118
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรและกิจกรรมองค์การเกษตรในอนาคต
( จำนวน 8 รูป / ดู 144 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
( จำนวน 8 รูป / ดู 198 ครั้ง )
มหกรรมวิชาการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
( จำนวน 69 รูป / ดู 652 ครั้ง )
มหกรรมวิชาการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
( จำนวน 55 รูป / ดู 685 ครั้ง )
เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 "ปิดประชุมและพิธีส่งมอบงาน
( จำนวน 28 รูป / ดู 331 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริง ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 9 รูป / ดู 191 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และหน่วยงานอื่น รวมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
( จำนวน 17 รูป / ดู 464 ครั้ง )
ออกแนะแนว ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหัวเวียง วันที่ 13 มกราคม 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 189 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง เทอม 2/2559 นักเรียน นักศึกษา นำเสนอผลงาน ให้ข่าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
( จำนวน 21 รูป / ดู 333 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง เทอม 2/2559 ของคณะครู เพื่อพบปะ พูดคุยต่างๆ ให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 17 รูป / ดู 342 ครั้ง )
ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันแพ็คของ รวมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
( จำนวน 18 รูป / ดู 353 ครั้ง )
กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 19 รูป / ดู 367 ครั้ง )