สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 913095
Page Views 1073199
ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ
( จำนวน 26 รูป / ดู 450 ครั้ง )
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 6 รูป / ดู 195 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานด้านสารบรรณ
( จำนวน 25 รูป / ดู 433 ครั้ง )
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 6 รูป / ดู 287 ครั้ง )
ปฐมนิเทศ การฝึกงานภายนอกของนักศึกษาปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
( จำนวน 15 รูป / ดู 369 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.1 เข้าทำงานในสถานประกอบการ
( จำนวน 9 รูป / ดู 213 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 5 รูป / ดู 186 ครั้ง )
ประชุมอนุมัติเกรด ภาคเรียนที่ 2/2559
( จำนวน 6 รูป / ดู 173 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
( จำนวน 5 รูป / ดู 175 ครั้ง )
เลี้ยงต้อนรับครู
( จำนวน 10 รูป / ดู 171 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
( จำนวน 5 รูป / ดู 130 ครั้ง )
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 9 รูป / ดู 237 ครั้ง )