สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 774442
Page Views 910892
ภาพกิจกรรม

"ขับขี่ปลอดภัย" ปีใหม่สุขสรรค์ ๒๕๖๐ ภายใต้กิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุ ทางถนนในสถานศึกษา"
( จำนวน 16 รูป / ดู 419 ครั้ง )
ออกแนะแนว ให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา โดยคณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 514 ครั้ง )
ปฐมนิเทศโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ห้องประชุมบุหงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบา
( จำนวน 5 รูป / ดู 220 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริง ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเกษ
( จำนวน 20 รูป / ดู 517 ครั้ง )
ผอ.อัจฉรา อุดมเอกมงคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง
( จำนวน 12 รูป / ดู 204 ครั้ง )
ทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
( จำนวน 40 รูป / ดู 795 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
( จำนวน 38 รูป / ดู 783 ครั้ง )
เลื่อนระดับสมาชิก จากระดับภาค เป็นระดับชาติ
( จำนวน 19 รูป / ดู 463 ครั้ง )
การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา งานธุรกิจดารเกษตรในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 59
( จำนวน 10 รูป / ดู 226 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรมแปรอักษร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 13 รูป / ดู 274 ครั้ง )
สำนักงบประมาณและสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการเบิกจ่ายของวิทยาลัย
( จำนวน 8 รูป / ดู 236 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
( จำนวน 16 รูป / ดู 469 ครั้ง )