สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873474
Page Views 1027009
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 214 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียน .ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดน่าน
( จำนวน 26 รูป / ดู 335 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียน ในจังหวัด ตาก
( จำนวน 15 รูป / ดู 425 ครั้ง )
สาธิตการขยายพันธุ์ข้าวโพดหวานโดยใช้เมล็ด ให้กับนักเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 13 รูป / ดู 199 ครั้ง )
โครงการต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 456 ครั้ง )
งานจัดสวน
( จำนวน 15 รูป / ดู 347 ครั้ง )
สอบปลายภาค นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 2/2559 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 158 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอน
( จำนวน 16 รูป / ดู 438 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง เทอม 2/2559 ของคณะครู เพื่อพบปะ พูดคุยต่างๆ ให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู 205 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอน
( จำนวน 11 รูป / ดู 190 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำแดง
( จำนวน 9 รูป / ดู 235 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
( จำนวน 15 รูป / ดู 362 ครั้ง )