สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 660660
Page Views 771368
ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู 163 ครั้ง )
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปี 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 161 ครั้ง )
เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่2/2559 และการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบางไทร ครั้งที่ 22
( จำนวน 51 รูป / ดู 498 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร
( จำนวน 16 รูป / ดู 308 ครั้ง )
การแข่งขันประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษ
( จำนวน 4 รูป / ดู 82 ครั้ง )
การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
( จำนวน 7 รูป / ดู 171 ครั้ง )
การพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ ประจำปี 2559
( จำนวน 11 รูป / ดู 128 ครั้ง )
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ84พรรษา
( จำนวน 13 รูป / ดู 132 ครั้ง )
อาชีวะร่วมใจ สร้างอาชีพไทย ให้ยั่งยืน ปลุกยักษ์ให้ตื่น ฟื้นคืน สู่ชุมชน
( จำนวน 9 รูป / ดู 148 ครั้ง )
นักเรียน ระดับชั้นปวช. เข้าร่วม โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 12 รูป / ดู 120 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 126 ครั้ง )
สาธิตการทำอาหารไทยและขนมไทย งานศิลป์ของแม่
( จำนวน 6 รูป / ดู 137 ครั้ง )