สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 832876
Page Views 980406
ภาพกิจกรรม

ออกแนะแนว ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหัวเวียง วันที่ 13 มกราคม 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 196 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง เทอม 2/2559 นักเรียน นักศึกษา นำเสนอผลงาน ให้ข่าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
( จำนวน 21 รูป / ดู 345 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง เทอม 2/2559 ของคณะครู เพื่อพบปะ พูดคุยต่างๆ ให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 17 รูป / ดู 351 ครั้ง )
ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันแพ็คของ รวมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
( จำนวน 18 รูป / ดู 378 ครั้ง )
กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 19 รูป / ดู 380 ครั้ง )
ออกบูธแนะแนวงานวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
( จำนวน 10 รูป / ดู 205 ครั้ง )
ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันแพ็คของ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปันน้ำใจสู่ชาวใต้
( จำนวน 14 รูป / ดู 200 ครั้ง )
"ขับขี่ปลอดภัย" ปีใหม่สุขสรรค์ ๒๕๖๐ ภายใต้กิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุ ทางถนนในสถานศึกษา"
( จำนวน 16 รูป / ดู 449 ครั้ง )
ออกแนะแนว ให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา โดยคณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 557 ครั้ง )
ปฐมนิเทศโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ห้องประชุมบุหงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบา
( จำนวน 5 รูป / ดู 238 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริง ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเกษ
( จำนวน 20 รูป / ดู 552 ครั้ง )
ผอ.อัจฉรา อุดมเอกมงคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง
( จำนวน 12 รูป / ดู 217 ครั้ง )