สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 664823
Page Views 776615
ภาพกิจกรรม

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 87 ครั้ง )
เทิดไท้องค์ราชัน ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปี
( จำนวน 8 รูป / ดู 126 ครั้ง )
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)
( จำนวน 9 รูป / ดู 179 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 148 ครั้ง )
เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1/2559
( จำนวน 6 รูป / ดู 152 ครั้ง )
นักเรียนฝึกงานของเราได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร ของค่าย FYPC Camp
( จำนวน 9 รูป / ดู 230 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
( จำนวน 17 รูป / ดู 455 ครั้ง )
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2559
( จำนวน 46 รูป / ดู 773 ครั้ง )
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
( จำนวน 33 รูป / ดู 626 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมโครงการอบรมผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล
( จำนวน 11 รูป / ดู 216 ครั้ง )
ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 7
( จำนวน 5 รูป / ดู 209 ครั้ง )
วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" งดจับปลาฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมของกร
( จำนวน 18 รูป / ดู 516 ครั้ง )