สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873357
Page Views 1026886
ภาพกิจกรรม

มหกรรมวิชาการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
( จำนวน 55 รูป / ดู 746 ครั้ง )
เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 "ปิดประชุมและพิธีส่งมอบงาน
( จำนวน 28 รูป / ดู 363 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริง ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 9 รูป / ดู 205 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และหน่วยงานอื่น รวมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
( จำนวน 17 รูป / ดู 496 ครั้ง )
ออกแนะแนว ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหัวเวียง วันที่ 13 มกราคม 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 204 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง เทอม 2/2559 นักเรียน นักศึกษา นำเสนอผลงาน ให้ข่าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
( จำนวน 21 รูป / ดู 358 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง เทอม 2/2559 ของคณะครู เพื่อพบปะ พูดคุยต่างๆ ให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 17 รูป / ดู 366 ครั้ง )
ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันแพ็คของ รวมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
( จำนวน 18 รูป / ดู 393 ครั้ง )
กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 19 รูป / ดู 410 ครั้ง )
ออกบูธแนะแนวงานวันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
( จำนวน 10 รูป / ดู 214 ครั้ง )
ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันแพ็คของ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปันน้ำใจสู่ชาวใต้
( จำนวน 14 รูป / ดู 207 ครั้ง )
"ขับขี่ปลอดภัย" ปีใหม่สุขสรรค์ ๒๕๖๐ ภายใต้กิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุ ทางถนนในสถานศึกษา"
( จำนวน 16 รูป / ดู 473 ครั้ง )