สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 25/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 811399
Page Views 954662
ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 22 รูป / ดู 42 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน
( จำนวน 2 รูป / ดู 23 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย-มาเลเซีย
( จำนวน 20 รูป / ดู 38 ครั้ง )
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอนเยี่ยมชมสถานที่จริงในการเกษตร
( จำนวน 8 รูป / ดู 22 ครั้ง )
โครงการ Start Up Thailand 2018 ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน
( จำนวน 8 รูป / ดู 22 ครั้ง )
นิเทศเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 การเรียนการสอนและการทำงานของเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 18 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศยุวแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน
( จำนวน 3 รูป / ดู 11 ครั้ง )
งานบรรพชาสามเณรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
( จำนวน 17 รูป / ดู 32 ครั้ง )
งานเลี้ยงส่ง ครูเชาวลัย โยธารักษ์
( จำนวน 14 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ชาวเกษตรบางไทร สืบสานวัฒนธรรมไทยสานสายใยรัก
( จำนวน 14 รูป / ดู 49 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ 8
( จำนวน 14 รูป / ดู 118 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจ
( จำนวน 2 รูป / ดู 60 ครั้ง )