สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 23/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 506016
Page Views 599211
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 20 รูป / ดู 15 ครั้ง )
เลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 6 ครั้ง )
การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
( จำนวน 6 รูป / ดู 4 ครั้ง )
ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 7 รูป / ดู 4 ครั้ง )
ตรวจประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 7 ครั้ง )
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา "การใช้โปรแกรมระบบดูแลติดตามผู้เรียน"
( จำนวน 15 รูป / ดู 24 ครั้ง )
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พร้อมด้วยผู้บริหาร
( จำนวน 9 รูป / ดู 15 ครั้ง )
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจก
( จำนวน 9 รูป / ดู 66 ครั้ง )
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร เยี่ยมชมศูนย์ศิลป
( จำนวน 12 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
( จำนวน 4 รูป / ดู 63 ครั้ง )
ต้อนรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
( จำนวน 5 รูป / ดู 50 ครั้ง )
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 22560 ประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบางไทร ครั้งที่ 23
( จำนวน 25 รูป / ดู 83 ครั้ง )