สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 21/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 731856
Page Views 863353
ภาพกิจกรรม

สัมมนาการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขา อาหารและโภชนาการ
( จำนวน 8 รูป / ดู 35 ครั้ง )
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 9 รูป / ดู 32 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 12 รูป / ดู 32 ครั้ง )
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วันที่ 5-9 ก.พ. 2560
( จำนวน 41 รูป / ดู 107 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอน และเยี่ยมชมสถานที่
( จำนวน 35 รูป / ดู 84 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทางยาว อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 3 รูป / ดู 25 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรอรุณศึกษา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 25 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องใน (วันครู 16 มกราคม 2561)
( จำนวน 5 รูป / ดู 44 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 9 รูป / ดู 58 ครั้ง )
นักเรียนและคุณครูของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเข้าร่วมงานบำเพ็ญพระราขกุศลเลี้ยงภัต
( จำนวน 3 รูป / ดู 50 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไชยภูมิ (ไชยภูมิวิทยาคาร) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 56 ครั้ง )
ปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ปิดประชุมและคณะกรรมการเก่าส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการรุ่นใหม่
( จำนวน 24 รูป / ดู 130 ครั้ง )