สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 664824
Page Views 776616
ภาพกิจกรรม

วันเปิดเทอม ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 242 ครั้ง )
โครงการธรรมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุข อย่างยั่งยืน และพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 480 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 13 พฤษภาคม 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 361 ครั้ง )
โครงการอบรมผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล
( จำนวน 24 รูป / ดู 539 ครั้ง )
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ อัจฉรา อุดมเอกมงคล
( จำนวน 14 รูป / ดู 339 ครั้ง )
ประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเลี้ยงส่งท่านผอ.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ
( จำนวน 15 รูป / ดู 536 ครั้ง )
ค่ายอบรมวิชาการเปิดโลกสู่อาชีพ ประจำปี 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 602 ครั้ง )
อบรมเยาวชนเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 256 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีสามัญอาชีวศึกษา ภาคกลาง ครั้งที่ 7
( จำนวน 14 รูป / ดู 272 ครั้ง )