สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873358
Page Views 1026887
ภาพกิจกรรม

ออกแนะแนว ให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา โดยคณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 580 ครั้ง )
ปฐมนิเทศโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ห้องประชุมบุหงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบา
( จำนวน 5 รูป / ดู 253 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริง ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเกษ
( จำนวน 20 รูป / ดู 572 ครั้ง )
ผอ.อัจฉรา อุดมเอกมงคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเกษตรและประมง
( จำนวน 12 รูป / ดู 226 ครั้ง )
ทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
( จำนวน 40 รูป / ดู 875 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
( จำนวน 38 รูป / ดู 881 ครั้ง )
เลื่อนระดับสมาชิก จากระดับภาค เป็นระดับชาติ
( จำนวน 19 รูป / ดู 526 ครั้ง )
การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา งานธุรกิจดารเกษตรในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 59
( จำนวน 10 รูป / ดู 250 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรมแปรอักษร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 13 รูป / ดู 301 ครั้ง )
สำนักงบประมาณและสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการเบิกจ่ายของวิทยาลัย
( จำนวน 8 รูป / ดู 257 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
( จำนวน 16 รูป / ดู 520 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
( จำนวน 93 รูป / ดู 1603 ครั้ง )