สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 913110
Page Views 1073214
ภาพกิจกรรม

ชาวอกท.ภาคกลาง ร่วมมือ ร่วมใจ แปรตัวอักษร
( จำนวน 5 รูป / ดู 309 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 38
( จำนวน 128 รูป / ดู 2166 ครั้ง )
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 38
( จำนวน 34 รูป / ดู 770 ครั้ง )
ชาวบางไทรร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันเตรียมงาน อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 38
( จำนวน 15 รูป / ดู 528 ครั้ง )
เเผนกวิชาอาหารและโภชาการ ร่วมกับมูลนิธิ SCG เยาวชนคนทำดี ร่วมไปสอน ฝึกทักษะ การทำขนมไทย
( จำนวน 14 รูป / ดู 178 ครั้ง )
แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต้อนรับอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับค
( จำนวน 9 รูป / ดู 215 ครั้ง )
ต้อนรับ รองผู้อำนวยจาก วิทยาลัยการอาชีพไชยา นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
( จำนวน 5 รูป / ดู 379 ครั้ง )
คณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคกลาง
( จำนวน 18 รูป / ดู 656 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 180 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ทำกิจกรรมทำริบบิ้น สีดำ พร้อมแจกริบบิ้นให้กับประชาชนในก
( จำนวน 31 รูป / ดู 591 ครั้ง )
ตรวจหน่วยอกท.บางไทร ระดับภาค ภาคกลาง
( จำนวน 14 รูป / ดู 279 ครั้ง )
ขอถวายพระอาลัยและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึ
( จำนวน 5 รูป / ดู 221 ครั้ง )