สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 913056
Page Views 1073160
ภาพกิจกรรม

ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพัฒนาพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อจัดงาน อก
( จำนวน 28 รูป / ดู 435 ครั้ง )
การแข่งขันวิชาชีพประเภททีม โจทย์ที่ 5: เกษตรแปลงเล็กหัวใจใหญ่ เรื่อง เกษตรบางไทรหัวใจอินทรีย์:ตามรอย
( จำนวน 8 รูป / ดู 247 ครั้ง )
งานเกษตร..เกษียน..เกษมศานต์ อกท.ภาคกลาง 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 443 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
( จำนวน 17 รูป / ดู 467 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้สารสนเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อการนิเทศออนไลน์ ปีงบประ
( จำนวน 20 รูป / ดู 460 ครั้ง )
เชิญชวน ชาวบางไทร ร่วมพิฆาตยุงลาย เพื่อปลอดภัยจาดโรคร้าย ร่วมรณรงค์ รวมพลัง! พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ
( จำนวน 7 รูป / ดู 264 ครั้ง )
โครงการสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู 216 ครั้ง )
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจำปี 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 225 ครั้ง )
เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่2/2559 และการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบางไทร ครั้งที่ 22
( จำนวน 51 รูป / ดู 750 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร
( จำนวน 16 รูป / ดู 483 ครั้ง )
การแข่งขันประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษ
( จำนวน 4 รูป / ดู 154 ครั้ง )
การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
( จำนวน 7 รูป / ดู 255 ครั้ง )