สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873391
Page Views 1026920
ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
( จำนวน 17 รูป / ดู 607 ครั้ง )
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2559
( จำนวน 46 รูป / ดู 1126 ครั้ง )
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
( จำนวน 33 รูป / ดู 881 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมโครงการอบรมผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล
( จำนวน 11 รูป / ดู 306 ครั้ง )
ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 7
( จำนวน 5 รูป / ดู 296 ครั้ง )
วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" งดจับปลาฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมของกร
( จำนวน 18 รูป / ดู 729 ครั้ง )
วันเปิดเทอม ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 319 ครั้ง )
โครงการธรรมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุข อย่างยั่งยืน และพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 657 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 13 พฤษภาคม 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 542 ครั้ง )
โครงการอบรมผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล
( จำนวน 24 รูป / ดู 723 ครั้ง )
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ อัจฉรา อุดมเอกมงคล
( จำนวน 14 รูป / ดู 416 ครั้ง )
ประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเลี้ยงส่งท่านผอ.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ
( จำนวน 15 รูป / ดู 740 ครั้ง )