สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 23/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 506022
Page Views 599217
ภาพกิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษาต้านคอรัปชั่น
( จำนวน 12 รูป / ดู 35 ครั้ง )
นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ "English camp"
( จำนวน 13 รูป / ดู 13 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา นวัตกรรม การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
( จำนวน 15 รูป / ดู 34 ครั้ง )
นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี ครูวิทยาลัยฯ มอบต้นฝรั่งพันธุ์บางไทรดั้งเดิมให้แก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
( จำนวน 3 รูป / ดู 13 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกรอกดินเพื่อเตรียมปลูกดอกดาวเรืองและร่วมทำความสะอาดทางเข้าวิทยาลัยเกษ
( จำนวน 10 รูป / ดู 12 ครั้ง )
ธรรมมาภิบาล สู่กล้าคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์
( จำนวน 10 รูป / ดู 12 ครั้ง )
คณะกรรมการเข้าติดตามและประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู 11 ครั้ง )
“กิจกรรมศึกษาดูงาน เสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ”
( จำนวน 14 รูป / ดู 41 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
( จำนวน 0 รูป / ดู 47 ครั้ง )
โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านเกษตรกรในอนาคตแห่ประเทศไทย เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงาน SEA -TVET young smart
( จำนวน 0 รูป / ดู 50 ครั้ง )
ร่วมทำกิจกรรมต้นไม้พูดได้(QR. Code) สู่ Active Learning
( จำนวน 0 รูป / ดู 45 ครั้ง )
จุดประกายความคิดใหม่การเกษตร นักศึกษาปวส.1 และปวส.2 งานวันเกษตรแห่งชาติ
( จำนวน 0 รูป / ดู 56 ครั้ง )