สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 664909
Page Views 776703
ภาพกิจกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 43 ครั้ง )
กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas
( จำนวน 5 รูป / ดู 21 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดจุฬามณี
( จำนวน 3 รูป / ดู 18 ครั้ง )
เลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 21 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาพัน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
( จำนวน 4 รูป / ดู 29 ครั้ง )
"รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนภายในสถานศึกษา" ขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่สุขสันต์
( จำนวน 20 รูป / ดู 53 ครั้ง )
จัดนิทรรศการนวัตกรรมทำกินสู่เศรษฐกิจพอเพียงและออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ในงานยอยศยิ่งฟ้า
( จำนวน 7 รูป / ดู 26 ครั้ง )
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 19 ครั้ง )
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 31 ครั้ง )
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 19 รูป / ดู 49 ครั้ง )
จัดเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งข้าราชการครู วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุหงา
( จำนวน 20 รูป / ดู 37 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรดำเนินการส่งนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
( จำนวน 8 รูป / ดู 46 ครั้ง )