สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 25/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 811396
Page Views 954659
ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ เสวนา เรื่อง "อาชีวะเกษตรไทย ก้าวอย่างไรสู่ความสำเร็จ" โดยศิษย์เก่าถึงศิษย์ปัจจุบัน
( จำนวน 8 รูป / ดู 81 ครั้ง )
คุณวินิจ เลิศรัตนชัยและคุณเสียงซอ เลิศรัตนชัยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 ทุน
( จำนวน 20 รูป / ดู 156 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรฉบับแก่ นักศึกษาฝึกสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
( จำนวน 8 รูป / ดู 92 ครั้ง )
การประกวดแข่งขัน โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่ธรรมะ โดยการคัดไทยในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
( จำนวน 5 รูป / ดู 63 ครั้ง )
กิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 38 รูป / ดู 201 ครั้ง )
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 6 รูป / ดู 91 ครั้ง )
คณะผู้บริหารจากเรือนจำกลางจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมเยียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 14 รูป / ดู 56 ครั้ง )
สัมมนาการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขา อาหารและโภชนาการ
( จำนวน 8 รูป / ดู 55 ครั้ง )
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 9 รูป / ดู 50 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 12 รูป / ดู 44 ครั้ง )
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วันที่ 5-9 ก.พ. 2560
( จำนวน 41 รูป / ดู 155 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอน และเยี่ยมชมสถานที่
( จำนวน 35 รูป / ดู 121 ครั้ง )