สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 21/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 731850
Page Views 863347
ภาพกิจกรรม

โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาทวิภาคีไทย-มาเลเซีย
( จำนวน 3 รูป / ดู 72 ครั้ง )
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
( จำนวน 37 รูป / ดู 174 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 6 รูป / ดู 59 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคุ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 7 รูป / ดู 65 ครั้ง )
คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญฯ เข้าตรวจประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
( จำนวน 25 รูป / ดู 103 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 4 รูป / ดู 24 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 4 รูป / ดู 54 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
( จำนวน 4 รูป / ดู 57 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
( จำนวน 4 รูป / ดู 47 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
( จำนวน 5 รูป / ดู 45 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 4 รูป / ดู 36 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 4 รูป / ดู 52 ครั้ง )