สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873485
Page Views 1027020
ภาพกิจกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดงาน Startup Thailand 2018 ระดับชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
( จำนวน 11 รูป / ดู 51 ครั้ง )
กิจกรรมหน้าเสาธง โดยคุณครู พูดคุย ให้คำแนะนำ พบปะกับนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 16 รูป / ดู 94 ครั้ง )
ธรรมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืนและพอเพียง ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 55 รูป / ดู 142 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 22 รูป / ดู 67 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน
( จำนวน 2 รูป / ดู 34 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย-มาเลเซีย
( จำนวน 20 รูป / ดู 81 ครั้ง )
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอนเยี่ยมชมสถานที่จริงในการเกษตร
( จำนวน 8 รูป / ดู 36 ครั้ง )
โครงการ Start Up Thailand 2018 ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน
( จำนวน 8 รูป / ดู 39 ครั้ง )
นิเทศเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 การเรียนการสอนและการทำงานของเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 10 รูป / ดู 30 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศยุวแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน
( จำนวน 3 รูป / ดู 23 ครั้ง )
งานบรรพชาสามเณรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
( จำนวน 17 รูป / ดู 76 ครั้ง )
งานเลี้ยงส่ง ครูเชาวลัย โยธารักษ์
( จำนวน 14 รูป / ดู 98 ครั้ง )