สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 664906
Page Views 776700
ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
( จำนวน 34 รูป / ดู 113 ครั้ง )
ตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอโครงการชีววิถี
( จำนวน 8 รูป / ดู 37 ครั้ง )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ชนะการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ฯ
( จำนวน 9 รูป / ดู 52 ครั้ง )
ผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรและสมาชิกหน่วยบางไทรร่วมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษาที่ประสบภัย
( จำนวน 12 รูป / ดู 47 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันงานประชุมวิชาการ อกท.ภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39
( จำนวน 3 รูป / ดู 278 ครั้ง )
คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววีถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคกลาง ประจำปี 2560
( จำนวน 32 รูป / ดู 121 ครั้ง )
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการมอบของช่วยเหลือกับนักศึกษาที่บ้านประสบภัยน้ำท่วม
( จำนวน 14 รูป / ดู 63 ครั้ง )
เข้าร่วมโครงการสอบธรรมศึกษาระดับนักธรรมตรี ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
( จำนวน 6 รูป / ดู 89 ครั้ง )
งานฝ่ายปกครองประชุม พูดคุย ตกลงกับ นักเรียน นักศึกษา ว่าด้วยระเบียบฯ ของวิทยาลัย
( จำนวน 4 รูป / ดู 37 ครั้ง )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ร่วมต้อนรับและลงนามความร่วมมือ (COC)
( จำนวน 6 รูป / ดู 42 ครั้ง )
ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรได้ไปมอบสิ่งของถุงยังชีพ
( จำนวน 15 รูป / ดู 73 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นำโดยผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
( จำนวน 33 รูป / ดู 106 ครั้ง )