สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873480
Page Views 1027015
ภาพกิจกรรม

ชาวเกษตรบางไทร สืบสานวัฒนธรรมไทยสานสายใยรัก
( จำนวน 14 รูป / ดู 68 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ครั้งที่ 8
( จำนวน 14 รูป / ดู 142 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจ
( จำนวน 2 รูป / ดู 75 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
( จำนวน 31 รูป / ดู 320 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ เสวนา เรื่อง "อาชีวะเกษตรไทย ก้าวอย่างไรสู่ความสำเร็จ" โดยศิษย์เก่าถึงศิษย์ปัจจุบัน
( จำนวน 8 รูป / ดู 95 ครั้ง )
คุณวินิจ เลิศรัตนชัยและคุณเสียงซอ เลิศรัตนชัยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 ทุน
( จำนวน 20 รูป / ดู 195 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรฉบับแก่ นักศึกษาฝึกสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
( จำนวน 8 รูป / ดู 107 ครั้ง )
การประกวดแข่งขัน โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่ธรรมะ โดยการคัดไทยในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
( จำนวน 5 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 38 รูป / ดู 249 ครั้ง )
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 6 รูป / ดู 135 ครั้ง )
คณะผู้บริหารจากเรือนจำกลางจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมเยียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 14 รูป / ดู 70 ครั้ง )
สัมมนาการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขา อาหารและโภชนาการ
( จำนวน 8 รูป / ดู 81 ครั้ง )