สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 25/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 811392
Page Views 954655
ภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 4 รูป / ดู 39 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 4 รูป / ดู 72 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
( จำนวน 4 รูป / ดู 82 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
( จำนวน 4 รูป / ดู 72 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
( จำนวน 5 รูป / ดู 66 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 4 รูป / ดู 64 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 4 รูป / ดู 76 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ปฐมนิเทศเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 13 รูป / ดู 70 ครั้ง )
เลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2561 เสริมสร้างความสามัคคี
( จำนวน 18 รูป / ดู 116 ครั้ง )
จัดกิจกรรม "บางไทรเกมส์" กีฬาต้านยาเสพติด
( จำนวน 32 รูป / ดู 131 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2
( จำนวน 5 รูป / ดู 56 ครั้ง )