สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 23/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 506028
Page Views 599223
ภาพกิจกรรม

ร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60"
( จำนวน 19 รูป / ดู 144 ครั้ง )
โครงการธรรมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืนและพอเพียง
( จำนวน 64 รูป / ดู 310 ครั้ง )
โครงการกล้าบางไทรสู่ป่าใหญ่ 60 ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปลูกศรัทธาสร้างไพรพฤกษ์ ปลุฏจิตสำน
( จำนวน 11 รูป / ดู 99 ครั้ง )
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีข่าวการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
( จำนวน 26 รูป / ดู 160 ครั้ง )
ผู้อำนวยการและคุณครูพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 68 ครั้ง )
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 250 ครั้ง )
ครูสมศักดิ์ กาฬวงศ์ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานของ นักศึกษา สาขาวิชา พืชศาสตร์
( จำนวน 17 รูป / ดู 191 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่มาดูการปลูกมันญี่ปุ่น ที่อำเภอบางไทร
( จำนวน 11 รูป / ดู 62 ครั้ง )
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
( จำนวน 5 รูป / ดู 94 ครั้ง )
นิเทศนักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 พืชศาสตร์
( จำนวน 10 รูป / ดู 62 ครั้ง )
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมแก้ปัญหาด้านผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 135 ครั้ง )