สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873482
Page Views 1027017
ภาพกิจกรรม

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 9 รูป / ดู 61 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
( จำนวน 12 รูป / ดู 57 ครั้ง )
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วันที่ 5-9 ก.พ. 2560
( จำนวน 41 รูป / ดู 250 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอน และเยี่ยมชมสถานที่
( จำนวน 35 รูป / ดู 160 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทางยาว อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 3 รูป / ดู 64 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรอรุณศึกษา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 76 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องใน (วันครู 16 มกราคม 2561)
( จำนวน 5 รูป / ดู 66 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 9 รูป / ดู 105 ครั้ง )
นักเรียนและคุณครูของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเข้าร่วมงานบำเพ็ญพระราขกุศลเลี้ยงภัต
( จำนวน 3 รูป / ดู 75 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไชยภูมิ (ไชยภูมิวิทยาคาร) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 100 ครั้ง )
ปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ปิดประชุมและคณะกรรมการเก่าส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการรุ่นใหม่
( จำนวน 24 รูป / ดู 199 ครั้ง )
โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาทวิภาคีไทย-มาเลเซีย
( จำนวน 3 รูป / ดู 126 ครั้ง )