สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 21/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 731849
Page Views 863346
ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 7 รูป / ดู 26 ครั้ง )
ตรวจประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 29 ครั้ง )
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา "การใช้โปรแกรมระบบดูแลติดตามผู้เรียน"
( จำนวน 15 รูป / ดู 123 ครั้ง )
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พร้อมด้วยผู้บริหาร
( จำนวน 9 รูป / ดู 63 ครั้ง )
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจก
( จำนวน 9 รูป / ดู 137 ครั้ง )
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร เยี่ยมชมศูนย์ศิลป
( จำนวน 12 รูป / ดู 152 ครั้ง )
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
( จำนวน 4 รูป / ดู 153 ครั้ง )
ต้อนรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
( จำนวน 5 รูป / ดู 103 ครั้ง )
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 22560 ประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบางไทร ครั้งที่ 23
( จำนวน 25 รูป / ดู 222 ครั้ง )
โครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษาต้านคอรัปชั่น
( จำนวน 12 รูป / ดู 91 ครั้ง )
นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ "English camp"
( จำนวน 13 รูป / ดู 62 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา นวัตกรรม การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
( จำนวน 15 รูป / ดู 148 ครั้ง )