สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 25/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 811391
Page Views 954654
ภาพกิจกรรม

จัดเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งข้าราชการครู วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุหงา
( จำนวน 20 รูป / ดู 102 ครั้ง )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรดำเนินการส่งนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
( จำนวน 8 รูป / ดู 119 ครั้ง )
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
( จำนวน 34 รูป / ดู 249 ครั้ง )
ตัวแทนนักเรียนได้นำเสนอโครงการชีววิถี
( จำนวน 8 รูป / ดู 107 ครั้ง )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ชนะการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ฯ
( จำนวน 9 รูป / ดู 97 ครั้ง )
ผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรและสมาชิกหน่วยบางไทรร่วมบริจาคของเพื่อช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษาที่ประสบภัย
( จำนวน 12 รูป / ดู 90 ครั้ง )
ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันงานประชุมวิชาการ อกท.ภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 39
( จำนวน 3 รูป / ดู 346 ครั้ง )
คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววีถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคกลาง ประจำปี 2560
( จำนวน 32 รูป / ดู 226 ครั้ง )
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการมอบของช่วยเหลือกับนักศึกษาที่บ้านประสบภัยน้ำท่วม
( จำนวน 14 รูป / ดู 123 ครั้ง )
เข้าร่วมโครงการสอบธรรมศึกษาระดับนักธรรมตรี ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
( จำนวน 6 รูป / ดู 148 ครั้ง )
งานฝ่ายปกครองประชุม พูดคุย ตกลงกับ นักเรียน นักศึกษา ว่าด้วยระเบียบฯ ของวิทยาลัย
( จำนวน 4 รูป / ดู 84 ครั้ง )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ร่วมต้อนรับและลงนามความร่วมมือ (COC)
( จำนวน 6 รูป / ดู 83 ครั้ง )