สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 23/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 506020
Page Views 599215
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ(ต่อ)
( จำนวน 33 รูป / ดู 224 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 17 รูป / ดู 209 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
( จำนวน 27 รูป / ดู 218 ครั้ง )
กราบถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 5 รูป / ดู 162 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ
( จำนวน 26 รูป / ดู 231 ครั้ง )
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 6 รูป / ดู 108 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานด้านสารบรรณ
( จำนวน 25 รูป / ดู 234 ครั้ง )
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
( จำนวน 6 รูป / ดู 159 ครั้ง )
ปฐมนิเทศ การฝึกงานภายนอกของนักศึกษาปวส.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
( จำนวน 15 รูป / ดู 173 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.1 เข้าทำงานในสถานประกอบการ
( จำนวน 9 รูป / ดู 102 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 5 รูป / ดู 103 ครั้ง )
ประชุมอนุมัติเกรด ภาคเรียนที่ 2/2559
( จำนวน 6 รูป / ดู 84 ครั้ง )