สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873483
Page Views 1027018
ภาพกิจกรรม

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
( จำนวน 37 รูป / ดู 316 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 6 รูป / ดู 114 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคุ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 7 รูป / ดู 110 ครั้ง )
คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญฯ เข้าตรวจประเมินกองลูกเสือวิสามัญ
( จำนวน 25 รูป / ดู 195 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 4 รูป / ดู 57 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
( จำนวน 4 รูป / ดู 91 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
( จำนวน 4 รูป / ดู 106 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
( จำนวน 4 รูป / ดู 94 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
( จำนวน 5 รูป / ดู 89 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 4 รูป / ดู 82 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 4 รูป / ดู 93 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 84 ครั้ง )