สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 23/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 506021
Page Views 599216
ภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
( จำนวน 5 รูป / ดู 69 ครั้ง )
เลี้ยงต้อนรับครู
( จำนวน 10 รูป / ดู 93 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
( จำนวน 5 รูป / ดู 61 ครั้ง )
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 9 รูป / ดู 108 ครั้ง )
กิจกรรมอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 124 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียน .ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดน่าน
( จำนวน 26 รูป / ดู 182 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียน ในจังหวัด ตาก
( จำนวน 15 รูป / ดู 212 ครั้ง )
สาธิตการขยายพันธุ์ข้าวโพดหวานโดยใช้เมล็ด ให้กับนักเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 13 รูป / ดู 115 ครั้ง )
โครงการต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 266 ครั้ง )
งานจัดสวน
( จำนวน 15 รูป / ดู 203 ครั้ง )
สอบปลายภาค นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 2/2559 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 92 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอน
( จำนวน 16 รูป / ดู 265 ครั้ง )