สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 05/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 810020
Page Views 953119
ภาพกิจกรรม

เลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 44 ครั้ง )
การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
( จำนวน 6 รูป / ดู 37 ครั้ง )
ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 7 รูป / ดู 33 ครั้ง )
ตรวจประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 43 ครั้ง )
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา "การใช้โปรแกรมระบบดูแลติดตามผู้เรียน"
( จำนวน 15 รูป / ดู 155 ครั้ง )
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พร้อมด้วยผู้บริหาร
( จำนวน 9 รูป / ดู 76 ครั้ง )
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจก
( จำนวน 9 รูป / ดู 160 ครั้ง )
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร เยี่ยมชมศูนย์ศิลป
( จำนวน 12 รูป / ดู 172 ครั้ง )
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
( จำนวน 4 รูป / ดู 184 ครั้ง )
ต้อนรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
( จำนวน 5 รูป / ดู 126 ครั้ง )
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 22560 ประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบางไทร ครั้งที่ 23
( จำนวน 25 รูป / ดู 263 ครั้ง )
โครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษาต้านคอรัปชั่น
( จำนวน 12 รูป / ดู 113 ครั้ง )