สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 25/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 811393
Page Views 954656
ภาพกิจกรรม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร เยี่ยมชมศูนย์ศิลป
( จำนวน 12 รูป / ดู 172 ครั้ง )
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
( จำนวน 4 รูป / ดู 184 ครั้ง )
ต้อนรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
( จำนวน 5 รูป / ดู 126 ครั้ง )
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 22560 ประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบางไทร ครั้งที่ 23
( จำนวน 25 รูป / ดู 264 ครั้ง )
โครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษาต้านคอรัปชั่น
( จำนวน 12 รูป / ดู 113 ครั้ง )
นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ "English camp"
( จำนวน 13 รูป / ดู 84 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา นวัตกรรม การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
( จำนวน 15 รูป / ดู 180 ครั้ง )
นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี ครูวิทยาลัยฯ มอบต้นฝรั่งพันธุ์บางไทรดั้งเดิมให้แก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
( จำนวน 3 รูป / ดู 74 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกรอกดินเพื่อเตรียมปลูกดอกดาวเรืองและร่วมทำความสะอาดทางเข้าวิทยาลัยเกษ
( จำนวน 10 รูป / ดู 68 ครั้ง )
ธรรมมาภิบาล สู่กล้าคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์
( จำนวน 10 รูป / ดู 57 ครั้ง )
คณะกรรมการเข้าติดตามและประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู 65 ครั้ง )
“กิจกรรมศึกษาดูงาน เสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ”
( จำนวน 14 รูป / ดู 102 ครั้ง )