สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 23/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 506027
Page Views 599222
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธง เทอม 2/2559 ของคณะครู เพื่อพบปะ พูดคุยต่างๆ ให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู 114 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่ ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเรียนการสอน
( จำนวน 11 รูป / ดู 110 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำแดง
( จำนวน 9 รูป / ดู 123 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
( จำนวน 15 รูป / ดู 209 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส
( จำนวน 9 รูป / ดู 82 ครั้ง )
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ
( จำนวน 28 รูป / ดู 186 ครั้ง )
สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ ทักษะศิลปประดิษฐ์ ทักษะการจัดสวนถาด ทักษะจัดสวนหย่อม ทักษะการจัดสวน
( จำนวน 85 รูป / ดู 1629 ครั้ง )
สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ
( จำนวน 25 รูป / ดู 259 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 191 ครั้ง )
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ
( จำนวน 16 รูป / ดู 214 ครั้ง )
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ
( จำนวน 17 รูป / ดู 245 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา นักเรียนโรงเรียนมารศรีวิชัย
( จำนวน 10 รูป / ดู 95 ครั้ง )