สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 664908
Page Views 776702
ภาพกิจกรรม

ทดสอบวัดแววความรู้ความสามารถด้านอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ปวช.1
( จำนวน 6 รูป / ดู 92 ครั้ง )
โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยากรหลักภายใต้โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล
( จำนวน 10 รูป / ดู 147 ครั้ง )
ร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60"
( จำนวน 19 รูป / ดู 177 ครั้ง )
โครงการธรรมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืนและพอเพียง
( จำนวน 64 รูป / ดู 394 ครั้ง )
โครงการกล้าบางไทรสู่ป่าใหญ่ 60 ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปลูกศรัทธาสร้างไพรพฤกษ์ ปลุฏจิตสำน
( จำนวน 11 รูป / ดู 134 ครั้ง )
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีข่าวการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
( จำนวน 26 รูป / ดู 215 ครั้ง )
ผู้อำนวยการและคุณครูพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
( จำนวน 6 รูป / ดู 88 ครั้ง )
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 333 ครั้ง )
ครูสมศักดิ์ กาฬวงศ์ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานของ นักศึกษา สาขาวิชา พืชศาสตร์
( จำนวน 17 รูป / ดู 242 ครั้ง )
เกษตรกรรุ่นใหม่มาดูการปลูกมันญี่ปุ่น ที่อำเภอบางไทร
( จำนวน 11 รูป / ดู 87 ครั้ง )
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
( จำนวน 5 รูป / ดู 135 ครั้ง )
นิเทศนักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 พืชศาสตร์
( จำนวน 10 รูป / ดู 92 ครั้ง )