สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 21/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 731854
Page Views 863351
ภาพกิจกรรม

ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9
( จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง )
"วันสุนทรภู่กวีเอก 231 ปี"
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
เดินรณณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 "ทำดีเพื่พ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
( จำนวน 0 รูป / ดู 83 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำประกอบการสำหรับนักศึกษา ระดับปวช.และปวส.
( จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง )
ร่วมประชุมฯ เชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 64 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน อกท.ภาคกลาง ปีการศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 62 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ นายสุรพล นาพุฒา
( จำนวน 0 รูป / ดู 62 ครั้ง )
คณะครูนิเทศนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 59 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจก
( จำนวน 0 รูป / ดู 55 ครั้ง )
การอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน "หลักสูตรการแปรรูป" (75 ชั่วโมง)
( จำนวน 9 รูป / ดู 64 ครั้ง )
การอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน "หลักสูตรการแปรรูป" (25 ชั่วโมง)
( จำนวน 5 รูป / ดู 90 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 111 ครั้ง )