ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ เพียรทำดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เจริญวัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 - พ.ศ. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล เจตินัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - พ.ศ 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ หาดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล​ นาพุฒา
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งผู้อำนว​ยการ​สถานศึกษา​
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :