ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (อ่าน 1) 29 มิ.ย. 65
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1) 20 เม.ย. 65
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1) 23 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น​ ครูอัตราจ้าง (อ่าน 21) 10 มิ.ย. 65
คู่มือการน้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด (อ่าน 76) 07 พ.ค. 65
บทความวิจัย การน้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหา (อ่าน 71) 07 พ.ค. 65
โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเกษตรแล (อ่าน 66) 25 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง (อ่าน 196) 25 เม.ย. 65
ประกาศ ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (อ่าน 79) 18 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองความยากจน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (อ่าน 89) 18 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ​ (อาหารและโภชนาการ)​ (อ่าน 108) 10 มี.ค. 65
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 154) 29 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้สมรรถนะ-1 พนักงานราชการ​ (อาหารและโภชนาการ)​ (อ่าน 173) 20 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ​ (อาหารและโภชนาการ)​ (อ่าน 191) 11 ม.ค. 65
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบาง (อ่าน 169) 30 ธ.ค. 64
แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 171) 27 ธ.ค. 64
ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชี (อ่าน 217) 03 ธ.ค. 64
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไ (อ่าน 205) 03 ธ.ค. 64
นวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไท (อ่าน 203) 03 ธ.ค. 64
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรพล นาพุฒา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโ (อ่าน 176) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 157) 02 ธ.ค. 64
นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศ (อ่าน 145) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 153) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 146) 02 ธ.ค. 64
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโน (อ่าน 144) 02 ธ.ค. 64
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโน (อ่าน 143) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 144) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 141) 02 ธ.ค. 64
นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศ (อ่าน 142) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเ (อ่าน 140) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 140) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 147) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบ (อ่าน 143) 02 ธ.ค. 64
ระหว่างวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ (อ่าน 142) 02 ธ.ค. 64
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปา (อ่าน 150) 02 ธ.ค. 64
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิ (อ่าน 145) 02 ธ.ค. 64
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 147) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกา (อ่าน 142) 02 ธ.ค. 64
นายสุรพล นาพุฒา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 153) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล นาพุฒา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อม (อ่าน 136) 02 ธ.ค. 64