ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร

 -   กิจกรรม “ธรรมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุข

อย่างยั่งยืน และพอเพียง”

  -   กิจกรรม ทัศนศึกษา ปลูกจิตสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

  -   กิจกรรม เลือกชมรม และเลือกคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ

  -   กิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการพัฒนา

ความเป็นผู้นำและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ”

  -   กิจกรรม “วันต้นไม้แห่งชาติ 2561

  -   กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2561”

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.9 MB
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 73 ครั้ง