ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร
ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี หน่วยบางไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ได้จัดทำจดหมายข่าวฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 18 ครั้ง