ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไ
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรพร้อมด้วยตัวแทนคณะ ดำเนินกิจกรรมการสัมภาษณ์ โครงสร้างหลักการทรงงานของ รัชกาลที่ 9 ภายในวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง โดย ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ  ครู และตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เข้าร่วมการสัมภาษณ์โดยมีโครงสร้างการน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปชีพบางไทร 
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,16:45   อ่าน 74 ครั้ง