ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเกษตรแล

โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

นายสุรพล นาพุฒา

ประธานและรองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร


นายวินัย  สีทาหล้า

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


นายวสุภัทร  กุลเมือง

ฝ่ายฝึกอบรม


นางพัชรินทร์ ลิมปนะวงศานนท์

ฝ่ายฝึกอบรม


นายวินัย  สีทาหล้า

ฝ่ายบ่มเพาะ


นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี

ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด


นางสาวธนาภรณ์ ทาสีดำ

ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี


นางกฤติกา ลักษโณสุรางค์

ครูที่ปรึกษาด้านธุรกิจ


นางสาวนิตยา ชะนะบุญ

ครูที่ปรึกษาด้านธุรกิจ


นางประภาพร สายขุน

ครูที่ปรึกษาด้านธุรกิจ


นายวินัย  สีทาหล้า

ครูที่ปรึกษาด้านธุรกิจ


นางประภาพร สายขุน

ฝ่ายนวัตกรรม


นางสาวศุภมาศ  ผิวบาง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม


นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร

ฝ่ายธุรการ


นางสาวชลธิชา สุดสายเนตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ


4 ธุรกิจ ประกอบด้วย

- ทองม้วนเรนโบว์

- แดดเดียวนะจร้า

- น้ำพริกมะขามสำเร็จรูป

-คุกกี้ รวมเกษตร


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 956.47 KB
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565,15:01   อ่าน 33 ครั้ง