ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความวิจัย การน้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหา
บทความวิจัย การน้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 45 ครั้ง