ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.85 KB
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 140 ครั้ง