สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 660730
Page Views 771438
ข่าวประชาสัมพันธ์
มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต (อ่าน 19) 30 ม.ค. 61
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 23) 24 ม.ค. 61
วันท30 พฤศจิกายน 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (อ่าน 35) 25 ธ.ค. 60
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 71) 23 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 39 (อ่าน 143) 10 พ.ย. 60
ตารางผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อ่าน 103) 10 พ.ย. 60
วันที่ 30 กันยายน 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 (อ่าน 70) 20 ต.ค. 60
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 97) 27 ก.ย. 60
จดหมายข่าวฉบับ 3/2560นี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 136) 15 ก.ย. 60
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 97) 29 ส.ค. 60
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 (อ่าน 103) 17 ส.ค. 60
จดหมายข่าวฉบับ 2/2560นี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 98) 17 ส.ค. 60
จดหมายข่าวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ อกท. หน่วยบางไทร (อ่าน 110) 14 ก.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม อกท. หน่วยบางไทร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 124) 14 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร (อ่าน 531) 29 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 131) 28 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งครู (อ่าน 118) 26 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 (อ่าน 170) 23 มิ.ย. 60
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 90) 22 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ของวิทยาลัย (อ่าน 142) 21 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (อ่าน 150) 20 มิ.ย. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) (อ่าน 197) 06 มิ.ย. 60
ประกาศ เชิญชวนส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ (อ่าน 150) 01 มิ.ย. 60
แผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562 (อ่าน 176) 18 พ.ค. 60
มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2560 งานประกันคุณภาพสถานศึกษา (อ่าน 158) 18 พ.ค. 60
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 193) 18 พ.ค. 60
วันที่28 เมษายน 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (อ่าน 131) 18 พ.ค. 60
วันที่31 มีนาคม 2560 เรื่องที่ประกาศ งบทดลองของงานบัญชีประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 133) 04 พ.ค. 60
กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 233) 08 มี.ค. 60
(อ่าน 172) 16 ก.พ. 60
(อ่าน 172) 14 ก.พ. 60
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีเปิด (อ่าน 183) 03 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 208) 30 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู (อ่าน 201) 26 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชกา (อ่าน 141) 25 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู (อ่าน 162) 25 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) (อ่าน 229) 05 ม.ค. 60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 (อ่าน 183) 09 ธ.ค. 59
แบบสรุปอันดับที่ และเหรียญ การแข่งขันสาขาบริหารธุรกิจ “ประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 38” (อ่าน 202) 08 ธ.ค. 59
เข้าร่วมกิจกรรมแปลอักษร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 190) 02 ธ.ค. 59