ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชี (อ่าน 0) 03 ธ.ค. 64
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไ (อ่าน 0) 03 ธ.ค. 64
นวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไท (อ่าน 0) 03 ธ.ค. 64
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรพล นาพุฒา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโ (อ่าน 6) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 4) 02 ธ.ค. 64
นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศ (อ่าน 3) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 3) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 4) 02 ธ.ค. 64
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโน (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโน (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศ (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเ (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบ (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ระหว่างวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปา (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิ (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายพิเชษฐ์ หาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกา (อ่าน 2) 02 ธ.ค. 64
นายสุรพล นาพุฒา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 2) 02 ธ.ค. 64
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล นาพุฒา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อม (อ่าน 1) 02 ธ.ค. 64
กิจกรรมศึกษาดูงานในมิติของด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างพื้นที่และเยี่ยมชมการพัฒนาร (อ่าน 3) 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์อุทกภัยภายในวิทยาลัยฯ (อ่าน 8) 01 ธ.ค. 64
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (อ่าน 7) 01 ธ.ค. 64
มาตราการ​ sandbox (อ่าน 23) 14 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ (อ่าน 67) 11 ต.ค. 64
รับสมัครครูพิเศษสอน วิชาเอก อังกฤษ 1 ตำแหน่ง (อ่าน 59) 01 ต.ค. 64
ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 58) 25 ก.ย. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารและวิจัยนวัตกรรม รองสุรพล นาพุฒา (อ่าน 78) 29 ส.ค. 64
ตอบรับเผยแพร่บทความวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 58) 20 มิ.ย. 64
วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน (อ่าน 165) 29 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีการศึกษา 2564 วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไ (อ่าน 88) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 211) 20 ม.ค. 64
ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​สอบผ่านภาค​ ก​ พนักงานราชการ​ ตำแหน่ง​ครู​ (อ่าน 179) 08 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะ​ส่วนที่1​ พนักงาน​ราชการ​ตำแหน่งครู (อ่าน 191) 04 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้าง​ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 205) 25 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถ​ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 118) 21 ธ.ค. 63