ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศ ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (อ่าน 32) 18 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองความยากจน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (อ่าน 31) 18 เม.ย. 65
ประกาศ​ เรื่องเปิดสอนภาคฤดูร้อน​ ประจำปีการศึกษา​ 2563 (อ่าน 312) 19 มี.ค. 64
รับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 471) 02 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา 2562 (อ่าน 847) 16 ม.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนขอทุนการศึกษา SCG ภาคเรียนที่ 1/2561 เข้ากลุ่มเพื่อรับข่าวสาร (อ่าน 538) 21 พ.ค. 61
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม"วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๒๕ ปี" (อ่าน 1392) 01 ก.ย. 60
กำหนดการธรรมมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืนและพอเพียง (อ่าน 909) 11 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข่าร่วมพิธีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ (อ่าน 1083) 09 พ.ค. 60
ตารางสอบ V-net (อ่าน 836) 16 ก.พ. 60
สอบปลายภาค นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 2/2559 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 711) 16 ก.พ. 60
ปฏิทินการทดสอบ V- NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1163) 08 ธ.ค. 59
แจ้งนักเรียน นักศึกษา ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน (อ่าน 1271) 27 พ.ย. 59