สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 911042
Page Views 1070825
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุเมธ นามวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4581387
อีเมล์ : sumat120725@gmail.com
ที่อยู่ :
59 หมู่1 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกำแพง
2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพง
2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
2548 ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2549-25550 กรมทางหลวง ลูกจ้างชั่วคราว
ปี 25550- 15 มิ.ย.57 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ครูอัตราจ้าง
ปี 16 มิ.ย.57- ปัจจุบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ปี 2560
2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ปี 2559
3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ปี 2558