สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 911041
Page Views 1070824
แผนกวิชาพืชศาสตร์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกฤติกา ลักษโณสุรางค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การส่งเสริมและสื่อสารทางการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kaitika2112@gmail.com
ที่อยู่ :
59 หมู่1 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระศรีอยุธยา 13290
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสระ
2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีปากพนัง
2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
2546 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล