สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 950017
Page Views 1115373
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวุดรังประชาสรรค์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล