สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 19/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 664844
Page Views 776638
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : นางสาวเชาวลัย โยธารักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
211/21 หมู่5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวรนาลีเฉลิม สงขลา
2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2557 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
2549 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล