สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873334
Page Views 1026863
แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสมศักดิ์ กาฬวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสมศักดิ์ มงคลถิ่น
ครู คศ.3

นางราศี การกรณ์
ครู คศ.2

นางพัชรี โตประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวรพีพร ทองยิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวสมคิด ศรีบูระ
ครูผู้ช่วย

นายจิระพงค์ ลักษโณสุรางค์
พนักงานราชการครู

นางกฤติกา ลักษโณสุรางค์
พนักงานราชการครู

นางสาวนริศรา คำชนะ
พนักงานราชการ