สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873332
Page Views 1026861
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวมัทนา บำรุงเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวนิรมล พลแพงขวา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี
พนักงานราชการครู

นายสุเมธ นามวงค์
พนักงานราชการครู

นายอนุกูล กุลเมือง
พนักงานราชการครู

นายภานุพงษ์ ลิมปนะวงศานนท์
ครูอัตราจ้าง

นางพัชรินทร์ ลิมปนะวงศานนท์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภมาศ ผิวบาง
ครูอัตราจ้าง