สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 20/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 472798
Page Views 558565
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวมัทนา บำรุงเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี
พนักงานราชการครู

นายสุเมธ นามวงค์
พนักงานราชการครู

นายอนุกูล กุลเมือง
พนักงานราชการครู

นายภานุพงษ์ ลิมปนะวงศานนท์
ครูอัตราจ้าง

นางพัชรินทร์ ลิมปนะวงศานนท์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภมาศ ผิวบาง
ครูอัตราจ้าง