สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 17/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 727975
Page Views 859188
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปฏิญญา คอนเพ็ง
ครู คศ.2

นายวรวุฒิ จันทร์สว่าง
ครู คศ.1

นางประภาพร สายขุน
พนักงานราชการครู

Mr.Umesh Dhakal

นางสาวเชาวลัย โยธารักษ์
พนักงานราชการ

นางพนิดา แจ้งสว่าง
ครูผู้ช่วย